Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód. (Paulo Coelho)
The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand. (Frank Herbert)
Przyjdzie dzień, gdy mężczyźni uznają kobiety za równe sobie … w radach narodowych. – Susan B. Anthony
Write it on your heart that every day is the best day in the year. (Ralph Waldo Emerson)
Girl power. (Third Wave)
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough. (Albert Einstein)
Every journey conceals another journey with its line: the path not taken and the forgotten angle. - J. Winterson
Marzę o wspólnym budowaniu niezależności. - Edyta Banasiewicz
I'm living a life I have no wish to live... How did this happen? - Virginia Woolf
Sometimes all you need is just another cup of good will. - Justyna Sempruch
Pojęłam, że to ode mnie zależy jak będzie wyglądał każdy mój dzień, pokochałam siebie. - Kasia Kondraciuk
Life shrinks or expands in proportion to one's courage. - Anaïs Nin
Nobody can hurt me without my permission. - Mahatma Gandhi
The journey of a thousand miles begins with a single step. - Lao Tzu
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. - Albert Einstein
Trzeba tupnąć nogą i odmówić robienia połowy rzeczy, które, jak się zdaje, "powinno się" robić. - C.P. Estés
Rzeczy należy bez obawy nazywać po imieniu, to dodaje życiu mocy i polotu. - Thomas Mann
The first problem for all of us, men and women, is not to learn, but to unlearn. - Gloria Steinem
Women's culture is not and should not be seen as a subculture. - Gerda Lerner
I do not wish (women) to have power over men, but over themselves. - Mary Wollstonecraft
Może się zdarzyć, że urodziłaś się bez skrzydeł; ważne, żebyś nie przeszkadzała im wyrosnąć. - Coco Chanel
Nie zastanawiaj się nad problemem, myśl o rozwiązaniu. - Terry Goodkind
Life is too short to stuff a mushroom. - Shirley Conran
Write your self. Your body must be heard. - Hèlène Cixous
I will be good. - Queen Victoria
Personally I know nothing about sex because I've always been married. - Zsa Zsa Gabor
A woman must have ... a room of her own. - Virginia Woolf
One is not born, but becomes a woman. - Simon de Beavouir
Equality...is the result of human organization. We are not born equal. - Hannah Arendt
Feminizm to wolność wyboru z poszanowaniem różnic, które nas dzielą. - Justyna Sempruch
Powołanie pomaga człowiekowi wyzwolić się, ale trzeba także wyzwolić powołanie. - A. de Saint-Exupery
Change is the constant, the signal for rebirth, the egg of the phoenix. - Christina Baldwin
The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand. - Frank Herbert